Co je psychoterapie

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky. Je to vysoce specializovaná činnost, která má být vykonávána odborníky psychology s terapeutickým vzděláním. Psycholog může vykonávat psychoterapii i bez výcviků, ale není to úplně optimální. Každý psycholog si vybírá své zaměření a psychoterapeutický výcvik, ve kterém se pak ideálně několik let vzdělává.

Psychoterapií je mnoho druhů, od racionálních typů (KBT terapie, systemická psychoterapie), až po psychoterapii hlubinnou, jako je například psychoanalýza, která klade důraz na práci s podvědomím.
Speciálním druhem psychoterapie je hypnoterapie – klasická nebo eriksonovská, kde se pracuje se změněným stavem vědomí, tzv. transem. V tomto stavu se řeší potíže, které není možné ovlivnit rozumově nebo nácvikem. Je velmi vhodná pro úzkostné poruchy, psychosomatické potíže, traumata z minulosti, různé druhy fobií, ale i při problému rozhodnout se pro nějaké řešení, potíže se sebevědomím, závislosti, psychické vyčerpání.

Psychoterapie je odborná a záměrná aplikace klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů se záměrem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a nebo osobnostní charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí. Výraz psychoterapie pochází z řečtiny a je složen ze dvou slov: „psyché“ a „therapón“. „Psyché“ původně znamenala duši ve významu životní síly mající zdroj v sobě samé, v nestarším významu byla synonymem života a vyjadřovala u člověka vztah k životu vůbec. „Therapón“ byl služebník, průvodce a opatrovník bohů, sloveso „therapeuó“ opět znamená sloužit, pečovati o někoho a v přeneseném významu i léčiti (zdroj Wikisofia).

Do roku 1989 se psychoterapii u nás věnovalo jen málo prostoru a problémy se řešily především léky a návštěvou psychiatra. V současné době se psychoterapie využívá běžně jako pravidelná součást péče o psyché. Psychoterapii nabízí obrovské množství psychologů a psychoterapeutů. A v tom je trochu kámen úrazu. Jak najít toho, kdo je opravdu dobrý a má adekvátní vzdělání i zkušenosti? Tomu se budu věnovat v oddílu Jak vybrat psychoterapeuta.

Psychoterapie se u nás i ve světě stává samozřejmostí, pravidelnou součástí našeho života. Tak jako pečujeme o své tělo v posilovnách, při sportu, u kadeřníků nebo masérů, tak začínáme chápat, že duše a tělo jsou propojené a není dobré zanedbávat jedno na úkor druhého.

Psychoterapie už není jen o řešení potíží, ale pomáhá i při životním směřování – kam dál, co se svým životem, jak ho změnit – tato terapie se nazývá životní koučování a mnoho lidí ji využívá systematicky a pravidelně. Nejen při potížích.

Profesionální psychoterapie je propojení zkušeností, vzdělání a talentu. Psychoterapii se nelze jen naučit, musí být pro ni i talent. Pokud chybí talent, vzdělání ho nenahradí. Psychoterapie má být odborná, ale i kreativní práce. Psychoterapeut může někdy působit poněkud výstředně (vtipy o psychoterapeutech to jen potvrzují), ale má na to nárok – je to umělec i odborník v jednom. Jindy je to naopak jen marketingově dobře zvládnutý status odborníka, ale chybí nadání a talent, a výsledkem pak nemůže být dobrá a profesionální psychoterapie. Proto na to myslete, než se k někomu objednáte, není-li to jen marketingový produkt. O tom se ještě zmíním v dalších oddílech.

Psychoterapie je také vztah. Velmi důvěrný vztah, vždyť svěřujete své problémy někomu cizímu. Každý profesionální psychoterapeut se řídí etickým kodexem, kde diskrétnost a úcta k příběhu klienta je na prvním místě.

Etický kodex psychoterapeuta ke stažení zde

Psychoterapie je společná cesta. Nemůže pracovat jen terapeut, na práci se musí podílet oba. Ale někdy je potřeba, aby to chvíli „táhl“ psychoterapeut, pokud je klient vyčerpaný, v krizi, na dně a sám neví, co dál. I na to je dobrý psychoterapeut připravený. Profesionální psychoterapie je nejen společná práce a podpora, ale i aktivní pomoc a doprovázení ve chvíli, kdy klient neví nebo nemůže sám. To vše je na profesionalitě psychoterapeuta, aby tyto okamžiky rozpoznal a sám vedl klienta v době, kdy on nemůže.

Základní pojmy a způsoby psychoterapie
Co je psychoterapie
Nejdůležitější druhy a metody psychoterapie
Druhy psychoterapie
Informace sloužící k základní orientaci při výběru psychoterapeuta
Jak si vybrat svého psychoterapeuta
Podle čeho se rozhodnout, zda je pravý čas k návštěvě psychoterapeuta
Kdy jít k psychoterapeutovi