Dobrý psycholog

Psycholog je odborník, který vystudoval jednooborovou nebo dvouoborovou psychologii. Může se věnovat psychologii sportu, práce, forenzní psychologii, psychologii jako vědě obecně. Pokud si psycholog udělá atestaci – funkční specializaci, může diagnostikovat psychické poruchy a pracovat s nimi jako tzv. klinický psycholog.

Psychologie je věda o lidské psychice. Dělí se pak na mnoho psychologických oborů a disciplín a směrů.

Je to věda humanitní, která se studuje na universitách v Praze, Brně nebo Olomouci. Psychologie se  studuje pět let a je to náročné studium na pomezí lékařství a humanitních věd. Každý psycholog má titul magistra. Dále si může udělat doktorát Ph.D a specializaci jako klinický psycholog. Ten nás zajímá nejvíce, protože diagnostikuje duševní poruchy, zadává testy osobnosti, inteligence, hraničních poruch, a podobně. Provádí psychologická vyšetření. Jako odborník může pracovat ve zdravotnictví a provádět vyšetření a podílet se na léčbě psychických poruch. Ale může pracovat i v privátní sféře.

Psycholog může být i psychoterapeut, pokud se zabývá psychoterapií (absolvuje  psychoterapeutický výcvik). V některých zemích může být psychoterapeutem jen psycholog.

Kdo je psycholog
Kdy jít k psychologovi
Jak poznat dobrého psychologa