Druhy psychoterapie

Nejdůležitější psychoterapeutické směry a přístupy

 1. Rogersovská psychoterapie
 2. Kognitivně behaviorální psychoterapie
 3. Psychoanalytická psychoterapie
 4. Systemická psychoterapie
 5. Neuropsychoterapie

Pomáhají všechny druhy psychoteterapie stejně?

 1. To je důležitá otázka při výběru psychoterapeuta. Každý druh psychoterapie je vhodný na jiný typ problémů.
 2. Tak například u fóbií, úzkostných stavů a depresí často velmi dobře funguje KBT terapie spojená s  technikou desenzibilizace a nácviku.
 3. U klientů s pocity nespokojenosti v životě pomáhá často humanisticky orientovaná psychoterapie – rogersovská nebo logoterapie i systemický přístup.
 4. U poruch osobnosti pak spíše pomáhají analyticky orientované směry (psychoanalýza a hlubinná psychoterapie).
 5. Hypnoterapie je skvělá pro práci s podvědomím, úzkostmi, fóbiemi, psychosomatickými potížemi, závislostmi a traumaty.
 6. Současná psychoterapie se většinou snaží propojovat jednotlivé přístupy – integrativní psychoterapie. Každý terapeut pracuje s několika přístupy a vhodně je propojuje, jak je zapotřebí.
Základní pojmy a způsoby psychoterapie
Co je psychoterapie
Nejdůležitější druhy a metody psychoterapie
Druhy psychoterapie
Informace sloužící k základní orientaci při výběru psychoterapeuta
Jak si vybrat svého psychoterapeuta
Podle čeho se rozhodnout, zda je pravý čas k návštěvě psychoterapeuta
Kdy jít k psychoterapeutovi