Jak pracuji

Pracuji s klienty již 15 let jako psychoterapeut a psycholog.

Nabízím jim pomoc v krizi, různé typy psychoterapie i poradenství a životní koučování. Jde o to naslouchat klientům, co potřebují a o co si říkají. Někdo potřebuje doporučit návody, jiný zase pracovat na změnách svého chování, někdo potřebuje doprovázení v těžkých životních situacích.

Co se týká psychoterapie, nabízím klientům také hypnoterapii, kdy se pracuje na úrovni podvědomí. Tato metoda je velice vyhledávaná při úzkostech, depresích, psychosomatických potížích, závislostech, nespavosti  a mnohých dalších potížích.

Při řešení konkrétních problémů se mi nejlépe uplatňuje psychoterapie systemická. Při ní se s klientem soustřeďujeme na hledání řešení konkrétních problémů a mottem celé psychoterapie je: „nedělej, co nefunguje, ale dělej věci jinak – tak, aby mohly fungovat“. Hledáme jiné způsoby chování při rozhodování se, při partnerských a vztahových potížích, při potížích v práci nebo hledání práce, při problémech s konkrétní situací (například neschopnost si věřit, závislost na partnerovi, zvládání vzteku a hněvu, agrese, neschopnost změnit  životní  situaci, situaci, ve které se necítíme dobře a mnoho dalších problémů a potíží. Systemická psychoterapie má být krátkodobá a účinná, někdy stačí jedno nebo dvě sezení, jindy více, ale není to psychoterapie na dlouhou dobu a to je pro klienty výhodné. Pokud  někomu vyhovuje chodit pravidelně, není to samozřejmě problém, vždy je to na zvážení klienta a na jeho potřebách.

Pro úzkostné a depresivní stavy se dobře ulatňuje KBT psychoterapie – kognitivně behaviorální. Zde se hledají cesty, jak se naučit zvládat úzkostné stavy, ataky, fóbie (strach) a obsese, a to formou nácviku a desenzibilizace. Je to poměrně racionální terapie a vyhovuje i lidem racionálního založení.

Práce s úzkostnými poruchami je doplňována prací s tělem, jako je řízené dýchání, svalová relaxace, autogenní trénink, meditace. Tyto metody jsou dobré pro zvládnutí krize na začátku úzkostných poruch.

Ve své práci samozřejmě uplatňuji různé postupy podle dané potřeby, takže pracuji i integrativně.

Méně častý zájem je o psychoanalýzu, která se soustřeďuje na nevědomé pocity a potlačené vzpomínky metodou volných asociací, kdy klient leží na terapeutickém lehátku a mluví o čemkoli, co ho trápí a napadne. Je pak na terapeutovi zastavit se u něčeho, co by mohlo mít význam ve vztahu ke klientovým potížím (vzpomínky z dětství i z nedávné doby). Tato psychoterapie je náročná na čas a je zapotřebí ji absolvovat minimálně jednou týdně pravidelně, aby došlo ke změně. Velmi vhodná je pro poruchy osobnosti, pocity prázdna v životě, neodůvodněné strachy a vztahy k nejbližším a k sobě samému. Je to klasická psychoterapie, která má stále co nabídnout.

Psychoterapii také s úspěchy často doplňuji o homeopatické léky, které pomáhají zvládat úzkosti, obsese, fóbie a lehké až středně těžké deprese, nespavost a psychosomatické potíže obecně. Mnoho klientů užívá antidepresiva bez efektu a nechce je již brát. Jiní již přicházejí s přáním nebrat nic chemického, zvládnout vše bez antidepresiv.

Pokud je klient v depresi těžší, dostane na místě doporučení pro svého lékaře, aby měl antidepresiva co nejdříve.

Pracuji s klienty v příjemném prostředí rodinného domku a klienti to vnímají velmi pozitivně (žádné kliniky s množstvím lidí). Kromě osobních sezení nabízím pro ty, co jinak nemohou, i online konzultaci přes Skype nebo telefonickou konzultaci.

Se svými klienty jsem stále v kontaktu a každý dostane nabídku zavolat, poslat mail nebo sms zprávu v případě potíží nebo dotazů mezi sezeními. To je pro klienty velmi důležité – mají se kam obrátit a nejsou v tom sami.

psychoterapie a psycholog PrahaMgr. Johana Kroupová – psychoterapie a psychologická poradna Praha